1. Įžanga 

1.1.Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp MB Evirdejus į.k. 305836194, Ivaniškių Sodų 1-oji g. 35, LT-11124 Vilnius (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine https://bamblys.lt (toliau – Pardavėjas). Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą (toliau – Paslaugos),sutinka laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.3. Sklandžiam elektroninės parduotuvės funkcionalumui, Kliento kompiuteryje gali būti naudojami slapukai „Cookies“.

2. Prisijungimo ir registracijos duomenys. 

2.1. Pirkėjas sutinka jog jis pats atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų jam prisijungti prie Parduotuvės ir naudotis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.  

2.2. Registracijos arba prekių pirkimo metu pateikiami duomenys – tai  kliento el. paštas, vardas, pavardė, adresas, telefonas, kuriuos būtina pateikti, norint registruotis ar užsisakyti prekę.  Prisijungimo duomenys – tai Pirkėjo el. pašto adresas ir slaptažodis.

2.3. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Pardavėjas nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui, Pardavėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos ar pirkimo be registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo, Registracijos ir pirkimo be registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo, Registracijos ir pirkimo be registracijos duomenimis. Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti.

2.5. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu (užsiprenumeravusiųjų naujienlaiškius, Klientų asmens duomenys tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis , išskyrus teisės aktų numatytas išimtis

2.6. Internetinėje parduotuvėje https://bamblys.lt  teisę įsigyti siūlomas prekes turi fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą, juridiniai asmenys.

2.7.Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.  

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas ir atsisakymas.  

3.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

3.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą laikyti prekių katalogu. Šalys susitaria, jog Pirkėjo pateiktas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Pardavėjui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo - pardavimo sutartį. Pardavėjas, gavęs  Pirkėjo užsakymą, išsiunčia jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo  užsakymas yra gautas, kai Pirkėjas padaro mokėjimą, gauna pranešimą, kad jo užsakymas  yra apmokėtas ir atiduotas vykdymui.  Pardavėjo patvirtinimas, kad užsakymas apmokėtas ir atiduotas vykdyti laikomas Pardavėjo sutikimu parduoti prekes Pirkėjui ir prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes.

3.4. Daug Pardavėjo prekių yra gaminamos pagal Pirkėjo pateiktą individualų užsakymą, todėl jei Pirkėjas tokių prekių užsakymą pageidauja atšaukti,  tokia galimybė priklauso nuo užsakymo vykdymo stadijos, jeigu prekė jau yra gamyboje, užsakymo atšaukti nėra galimybės. 

3.5. Pirkėjas gali užsakyti prekes elektroninėje parduotuvėje kiekvieną savaitės dieną, tačiau Pardavėjas visus užsakymus vykdo tik darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8:00 iki 17:00 valandos. 

4. Prekės ir jų kainos.  

4.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

4.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. 

4.3. Parduotuvėje patalpintos nuotraukos yra pavyzdinės ir skirtos tik prekei pristatyti. Pirkėjas supranta, kad  raštuotų audinių vaizdas ant prekių pritaikomas automatiniu būdų ir nebūtinai bus visai identiškas audinio rašto suderinimas ant realios prekės kaip tai pavaizduota internete.

4.4. Atsižvelgiant į prekių pobūdį, gaminio dydžio rezultatas dėl konkrečios medžiagos savybių gali skirtis +/- 2 cm. Pirkėjas sutinka priimti +/- 2 cm skirtumą tarp užsisakytos ir gautos prekės matavimų.  

4.5. Už prekių pasirinktus išmatavimų atsakingas Pirkėjas, Pardavėjas gali patarti  kaip geriau išmatuoti pageidaujamą objektą ir kaip pasirinkti jam tinkamą prekės dydį, tačiau galutinius matavimus atlieka Pirkėjas ir jis priima galutinį sprendimą dėl gaminio dydžio pasirinkimo.

4.6. Po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Pardavėjo tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėja raštu ar elektroniniu paštu info@bamblys.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

4.7. Į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

5. Apmokėjimas.  

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų. Kai Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste), Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Jei Pirkėjas delsia sumokėti, Pardavėjas neprisiima atsakomybės, kad prekių likutis apmokėjimo dieną bus pakankamas, tokiu atveju jei prekių likutis nebus pakankamas užsakymui vykdyti, Pardavėjas Pirkėjui grąžins pinigus.

6. Intelektinė nuosavybė. 

6.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo. 

6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja. 

7. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas.

7.1. Pardavėjas  neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.2. Už šios pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3 Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Kliento gyvenamąją vietą.